ahli sarcasm

Friday, December 10, 2010

Berbelas Kasihan dan Menyayangi

Daripada Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat:


Allah:     Wahai manusia, Aku sakit tapi kamu tidak menjenguk-Ku!


Manusia: Bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau Tuhan semesta alam?


Allah:     Tahukah kamu bahawa hamba-Ku, polan bin polan sakit tapi kamu tidak menjenguknya. Padahal seandainya kamu menjenguknya, nescaya kamu mendapati-Ku di sisinya. Wahai manusia, Aku minta makan kepadamu tapi kenapa kamu tidak memberi makan kepada-Ku!


Manusia: Bagaimana aku memberi makan kepada-Mu sedangkan Engkau Tuhan semesta alam?


Allah:     Tidakkah kamu tahu bahawa hamba-Ku, polan bin polan meminta makanan daripadamu, tapi kamu tidak memberi makanan kepadanya. Tahukah kamu, sekiranya kamu memberi makanan kepadanya, nescaya kamu mendapat pahala di sisi-Ku. Wahai manusia, Aku meminta minum daripadamu tapi kamu tidak memberi minum kepada-Ku!


Manusia: Bagaimana aku memberi minum kepada-Mu sedangkan Engkau Tuhan sekalian alam?


Allah:     Tahukah kamu bahawa hamba-Ku, polan bin polan meminta minuman daripadamu tetapi kamu tidak memberinya minuman. Padahal dengan memberi minum kepadanya, nescaya kamu mendapat pahala di sisi-Ku."

(Riwayat Muslim)

ftnote: cume menyampaikan untuk peringatan bersama :)

0 25 SARCASM BERKATA-KATA: